Екотуризм
промисловий туризм

Промисловий туризм – це організація турів на діючі (або ті, що діяли колись) промислові підприємства та місця народних промислів. Його мета – задоволення пізнавальних, наукових, професійних, ділових, культурологічних та інших потреб. Піонерами в промисловому туризмі були американські компанії: сьогодні підприємств, які не працюють з туристами, у США залишилося дуже мало. Сучасні мандрівники все більше уваги приділяють не пасивному відпочинку, а пригодницькому, культурно-освітньому, науково-пізнавальному. А промисловий туризм дає можливість пізнати світ, доступ до якого раніше був закритим. Сьогодні лідер відвідуваності в Німеччині – завод BMW в Вольфсбурзі (260 тис. туристів на рік), у Франції – припливна електростанція в Рансе (300 тис. туристів на рік), в Англії – шоколадна фабрика Кедберрі (400 тис. осіб на рік), а також різні тури по всьому світу: квіткові, сирні, гастрономічні, винні…

Промислова екскурсія – це інтелектуальна діяльність у вільний або навчальний час, з метою колективного, рідше індивідуального, відвідування об’єктів промислового туризму. Завдяки своїй наочності, простій подачі, емоційності така екскурсія є надзвичайно ефективною формою передачі знань екскурсантам, сприяє міцному засвоєнню наведених фактів, робить сильний вплив на формування духовного обличчя людини. 
Промислові екскурсії мають свої підвиди: промислово-історичні розкривають історію підприємства, показують біографію і досягнення закладу, де проводяться; промислово-економічні екскурсії розкривають питання собівартості та якості продукції, наукову організацію праці; промислово-технічні екскурсії забезпечують показ технологічних процесів, роботу окремих цехів і дільниць; екскурсії з метою професійної орієнтації підлітків є важливими для надання допомоги учням у виборі майбутньої професії; природознавчі екскурсії включають географічні, оглядові природознавчі, геологічні, гідрологічні, ґрунтознавчі, ботанічні, зоологічні, екскурсії до унікальних пам'яток природи, природоохоронної або екологічної тематики; в оглядових екскурсіях передбачається розкриття підтем з історії краю, досягнень в економіці, культурі, науці…
Маршрути промислових екскурсій можуть охоплювати все підприємство або окремі його виробничі ділянки. Продукти, що виробляються перед очима в туристів, можна помацати (а часом і зробити самим), спробувати, приміряти, купити. Особливо цікавий промисловий туризм для подорожуючих з дітьми.

Чи не найновітніший напрямок в Україні, промисловий туризм, вже має своїх піонерів: Кривий Ріг – потужне промислове місто з потужним потенціалом для розвитку промислового туризму, адже тут зосереджені великі підприємства, найглибші в Європі шахти, гігантські кар'єри, унікальні провалля, старовинні об'єкти індустріальної спадщини. Серед степу руками людей створена унікальна система з аналогами гірських ландшафтів та захоплюючими місячними краєвидами.

Відкриття нових об’єктів для відвідин туристів, дасть також поштовх розвитку промисловим закладам, адже це – ефективна реклама підприємства, яка не потребує фінансових витрат, і дієвий засіб додаткового прибутку.