Екотуризм
геотуризм
Термін «геотуризм» (англ. geotourism) вперше вжив британський вчений Томас Хосе (Hose, 1995) і визначив його як певний спосіб дії: надання такого освітнього забезпечення і послуг, щоб окрім отримання звичайних естетичних вражень, турист дістав розуміння геології і геоморфології місця (включаючи його роль у розвитку наук про Землю). 
Геотуризм в Україні – новий термін, який використовується для позначення подорожі, що характеризується поверненням до унікальної культури та самобутньої історії місць відпочинку масового туриста. Геотуризм не повинен завдавати шкоди навколишньому середовищу, сприяє насолодженою справжністю місць. У результаті глобалізації навіть у найвіддаленіших куточках планети з’являються мережеві готелі та ресторани, що пропонують універсальну кухню — все це призводить до того, що туристи позбавляються можливості насолодитися незвичністю нового для них місця. Але сьогодні туристи прагнуть провести відпустку в природному середовищі, а не серед гігантських готелів та розпеченого асфальту.
Серед постулатів геотуризму – повага до місцевого населення: його культури і звичаїв. Якщо туристи відвідують те чи інше місце відпочинку через його унікальність, для місцевої влади з'являється стимул зберегти цю унікальність туристичного місця, а унікальність регіону чи місця збільшує потік туристів.
Геотуризм має власні цілі:
покращення знань населення про рідний край
популяризація геології серед  населення
посилення загальноосвітнього рівня споживачів геотуристичних послуг 
створення системи геотурів місцевого значення 
включення геологічної спадщини в сферу туризму
охоплення об’єктів геологічної спадщини різними формами охорони
збільшення ресурсного потенціалу індустрії туризму
заохочення туристів з метою отримання прибутку.
У геотуризмі пропонують виділяти такі похідні терміни: геотуристичні об’єкти – геологічні (геоморфологічні) об’єкти, що є предметом зацікавлення туристів (каньйони, скелі, печери); геотуристичні явища – явища, пов’язані з сучасними геолого-геоморфологічними процесами (гейзери, еолові процеси, берегова діяльність хвиль), геотуристичні траси, що охоплюють геотуристичні атракції, розміщені на спеціально розробленому шляху. 
Об’єктами геотуристичного інтересу є об’єкти і явища неживої природи, які утворилися природним способом, а також антропогенні форми і утворення, які виникли внаслідок несвідомої чи цілеспрямованої діяльності людини. Серед них: форми рельєфу, геологічні форми і явища, структурно-тектонічні утворення, геологічні і геоморфологічні процеси, форми антропогенного перетворення, інженерно-геологічна діяльність, твори матеріальної культури, музейні та інші експозиції.
Геотуризм тісно пов’язаний з охороною геоспадщини : багато геотуристичних атракцій одночасно перебувають під правовою охороною. У таких випадках впроваджують спеціальний режим їх відвідування – обмежують доступ до цих об’єктів чи окремих їх частин, направляють туристичний рух за чітко визначеними і промаркованими трасами, контролюють туристичне навантаження та використовують інші можливі способи для їх збереження. 
Утворення Європейської Асоціації зі збереження геологічної спадщини (ProGEO) стало знаковою подією міжнародного значення. У Європі були створені її Регіональні робочі групи, до складу однієї з них – Центральноєвропейської наразі входить і Україна.