Екотуризм
рекреація

Рекреація (лат. «recreatio») – відновлення. Індустрія відновлення духовних, фізичних, моральних, етичних сил передбачає широкі можливості для надання послуг, коли людина вибирає, а професіонали підказують, в якому напрямку краще всього провести відновлення і, головне, здійснюють його.

Рекреаційний туризм спрямований на розширене відновлення фізичних, інтелектуальних та емоційних сил людини. Це повноцінний відпочинок і оздоровлення людини за допомогою пасивного чи активного туризму. Помірне фізичне навантаження, зміна обстановки і позитивні емоції забезпечують відпочинок нервової системи, а тісний контакт з природою збагачує людину духовно. Оздоровленню і повноцінному відпочинку туристів сприяє також і якісний туристичний сервіс. В цілому рекреаційна система структурно може бути представлена наступними функціональними підсистемами (за видами рекреаційної діяльності):

·         туризм пізнавальний, спортивний, оздоровчий, у тому числі санаторно-курортне лікування;

·         готельне обслуговування і перебування;

·         організація харчування;

·         інформаційно-рекламне забезпечення;

·         культура дозвілля.

На основі цих характеристик при вирішенні проблем природокористування з метою курортно-рекреаційного освоєння першочерговим завданням є оцінка рекреаційного потенціалу території, що визначається як взаємодія біокліматичних, територіальних, природних і гідромінеральних ресурсів. Також не останню роль відіграють морально-естетичні та функціонально-господарські оцінки. Рекреаційні заходи можуть бути пасивними: сонячне проміння і повітряні ванни у спокої, «пляжування», чи активними: прогулянки на природі, спортивні ігри, т.п.

Україна має різноманітні рекреаційні ресурси – природні умови, об'єкти, явища, сприятливі для відновлення духовних і фізичних сил, витрачених під час праці, навчання, творчості. Вся її територія знаходиться в зоні кліматичного комфорту. Чудові умови для організації відпочинку на берегах і лиманах Чорного та Азовського морів, водойм і річок, у Кримських горах та Українських Карпатах. До соціально-економічних рекреаційних ресурсів належать культурні об'єкти, пам'ятки архітектури, історії, археологічні стоянки, етнографічні музеї, місця, пов'язані з життям чи перебуванням видатних людей.